Iris Bleu & Iris Blanc Body Milk


Iris Bleu & Iris Blanc Body Milk

This body milk moisturizes the skin leaving it fragranced with an unexpected and velvety scent born of the union of two precious iris.
Sizes:
8.4 fl.oz

Brand:
L'Occitane
$27